Strona główna / Kontakt / Polityka prywatności

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

jako Przedstawicielstwo Targów Koelnmesse w Polsce Grenke Jakubaszek Spółka Jawna informujemy, iż z należytą troską oraz zaangażowaniem podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Ze względu na specyfikę branży targowej, w której działamy naszymi klientami nie są osoby prywatne lecz w głównej mierze przedsiębiorstwa zainteresowane uczestnictwem w organizowanych przez Koelnmesse GmbH imprezach wystawienniczych na terenie Niemiec oraz w innych krajach na całym świecie, które reprezentujemy. Nasze bazy danych są tworzone w oparciu o legalne i ogólnodostępne źródła takie jak m.in. strony internetowe przedsiębiorstw, katalogi, prasę branżową. Wśród tych informacji mogą znaleźć się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) mają charakter danych osobowych.

 

Zgodnie z powyższym pragniemy poinformować, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedstawicielstwo Targów Koelnmesse w Polsce Grenke Jakubaszek Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela 11 lok. 7, 00-585 Warszawa.

 2. W kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo skontaktować mailowo: info@koelnmesse.pl lub telefonicznie: +48 22 848 80 00.

 3. Kategorie gromadzonych danych osobowych: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i fax, stanowisko, nazwa i adres siedziby firmy, adres strony internetowej. W przypadku przedsiębiorstw korzystających z naszych usług dodatkowo przetwarzamy: numer NIP, KRS oraz inne dane pozyskane i podane przez klienta w korespondencji, zamówieniach i dokumentach zgłoszeniowych.

 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
  - przeprowadzania działań marketingowych i reklamowych
  - przesyłania informacji handlowych o imprezach branżowych
  - doradztwa i komunikacji z klientem
  - realizacji złożonych zamówień zakupu
  - koordynacji umów zawartych z organizatorem targów w ramach obsługi klienta
  - ewentualnego zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń na rzecz organizatora targów

 5. Państwa dane osobowe są przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej niż 10 lat.

 6. Jako wyłączne na terenie Polski, oficjalne przedstawicielstwo korporacji targowej Koelnmesse GmbH z siedzibą w Niemczech (Messeplatz 1, 50679 Köln) Państwa dane mogą być udostępnione naszemu partnerowi jak również jego spółkom córkom, firmom z nami współpracującymi w zakresie np. zabudowy targowej, cateringu, reklamy, tłumaczeń oraz innych usług związanych z uczestnictwem w organizowanych imprezach branżowych.

 7. Przysługuje Państwu prawo do:
  - dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
  - usunięcia danych osobowych,
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  - przenoszenia danych osobowych.

 8. W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw należy skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Przedstawicielstwa Targów Koelnmesse w Polsce Grenke Jakubaszek Spółka Jawna.

 9. Przysługuje Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 10. Państwa dane osobowe nie są profilowane.

Z poważaniem,

Przedstawicielstwo Targów Koelnmesse w Polsce